Pos -- Úvod


Legalizujte si Váš software
V súčasnosti prebieha kampaň spoločnosti BSA zameraná na prevenciu nelegálneho používania softwarového vybavenia. Firma Počítačové služby ako Partner spoločnosti Microsoft Vám ponúka profesionálne poradenstvo a pomoc pri legalizácii softwarového vybavenia. Využite túto možnosť, možno ďalšia nebude...
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom legalizácie Microsoft produktov nás kontaktujte.


Vítame Vás na stránkach firmy Počítačové služby s.r.o., Zvolen
Firma Počítačové služby s.r.o. bola založená v roku 1993 pracovníkmi so širokými znalosťami v oblasti spracovania informácií a tvorby programových vybavení pre podniky vnútorného obchodu na území bývalej Československej republiky.

Firmu moľno rozdeliť na štyri základné oddelenia :
1.oddelenie tvorby a aplikácie programových vybavení
2.oddelenie počítačových sietí a realizácie zostáv počítačovej techniky na základe výberu komponentov
3.oddelenie pokladničných systémov pre obchodné organizácie
4.oddelenie Internet


Činnosť pracovníkov firmy a jednotlivých oddelení je navzájom úzko previazaná a založená na moderných princípoch riadenia.

Hlavným cieľom Firmy Pocítačové služby je je maximálna spokojnosť zákazníkov a poskytovanie kvalitných služieb.
Kontaktná adresa:

Počítačové služby, spol. s r.o., Zvolen
Tulská 6, 960 01, Zvolen
Slovakia

Telefón : 00421-45-5324 100
FAX : 00421-45-5324 193
E- mail : pos@pos.sk
Url : www.pos.sk

Internet
Dial Up
Permanentné pripojenie
ADSLink
Voice / Intercall


Zdravotníctvo
Škorpión
Amicus

Pokladne a príslušenstvo
Služby
Cenník 

Servery a PC
HW
Cenník

Partneri MLM POS
Partneri MLM POS
 
  © POS s.r.o. 2003        up