Otázka: Kto môže spolupracovať s firmou POS v rámci mandátnej zmluvy?
Odpoveď: Každá osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky povolení pobyt a je jej umožnené vykonávať sprostredkovateľskú činnosť: Právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ (musi mať IČO). Každý náš spolupracovník musí mať minimálne 18 rokov.

Otázka: Platí sa vstupný poplatok pred zahájením spolupráce firme POS ?
Odpoveď: Nie. Spolupracovník neplatí vstupný poplatok ani priebežný poplatok za členstvo.

Otázka: Usporadúvajú sa semináre v rámci POS na vyškolenie mandatárov ?
Odpoveď: Ano. Od júna 2003, kedy bol spustení systém MLMPOS sme usporiadali dva semináre (10.10.2003 a 23.01.2004), za účasti dokopy cca 90 osôb. Obidva sa konali v hoteli Poľana vo Zvolene a boli bezplatné.

Otázka: Je možné v prípade nejasností obracať sa na firmu POS ?
Odpoveď: Áno, ale len v prípade nejasností v mandátnej zmluve (z pohľadu mandatára), ale aj tak je pred tým potrebné sa poradiť najprv zo svojím sponzorom, ktorý by mal vedieť dať uspokojivú odpoveď na dané otázky.

Postup spolupráce ako taký v rámci sieťového marketingu je potrebné riešiť výhradne len cez sponzorov.

Vrámci firmy POS je riešený hlavne len servis pre firmy, ktoré podpíšu zmluvu na využívanie hlasovej služby. Prípadné otázky technického charakteru sú spomenuté v rámci tretieho tématického okruhu.

Otázka: Je možné podpisovať zmluvy na hlasovú službu Nextra Intrerkonekt aj s nepodnikateľmi ?
Odpoveď: Nie.

Otázka: Je možné zasielať aj nekompletné mandátne zmluvy na podpis do firmy POS len s prvou a poslednou stranou ?
Odpoveď: Poprosili by sme posielať kompletné zmluvy 2x 4 strany (resp. 2x 2 strany obojstranne). Nekompletné zmluvy vo vačšine prípadov nemôžme registrovať.

Otázka: Je možné ponúknuť majiteľovi firmy, aby sa stal mandatárom v prípade, ak už má na stole ponuky na hlasovú službu od konkurencie ?
Odpoveď: Áno je to možné. Tým sa stáva Vaša ponuka pravdepodobne bezkonkurenčnou. Ak by konkurencia mala aj podobné základné sadzby, vy následne po zaregistrovaní sa majiteľa firmy ako mandatára, ak by sa dosahoval v danej firme velký obrat, zarobíte na medziprovíziách z ďalších vetiev. A to tak, že si vybudujete štruktúru spolupracovníkov, nakoľko obrat uvedenej firmy sa vám tiež započítava do obratu celej štruktúry.

Otázka: Je možné doručiť mandátnu zmluvu aj osobne ?
Odpoveď: Áno je to možné, ale v tom prípade je potrebné dohodnúť si osobné stretnutie na určitú hodinu v prípade, že máte záujem sa aj dozvedieť vaše číslo mandatára, aby ste mohli hneď začať spolupracovať. Stretnutie však neslúži k inštruktáži ako pracovať v rámci sieťového marketingu. Túto výučbu je potrebné žiadať od sponzorov.

Optimalizované pre rozlíšenie 800x600