Nextra permanentné pripojenie
GTS Nextra ponúka na permanentné pripojenie firiem k internetu všetky dostupné technológie. Rozličné riešenia tzv. poslednej míle sa od seba odlišujú technickým spôsobom pripojenia, prenosovou rýchlosťou v rozmedzí od 64 kbit/s až 8 Mbit/s a požiadavkami na kvalitu služieb.

Permanentné pripojenie poskytuje Nextra prostredníctvom:
- Nextlink (FWA) - pripojenie na internet bezdrôtovou pevnou linkou FWA v licencovanom pásme 26 GHz
- Fixlink - pripojenie na internet digitálnym okruhom
- Airlink (MW) - pripojenie na internet mikrovlnným spojom vo verejnom pásme 2,4 GHz
- Locallink - pripojenie na internet lokálnou sieťou (Local Ethernet)
- Fiberlink - pripojenie na internet cez optické vlánko ukončené u zákazníka Fast Ethernetom
- Frame Relay - flexibilné pripojenie viacerých pobočiek do siete

Nextra ADSLink
Nové služby GTS Nextra ADSLink umožňujú zákazníkom efektívne využiť existujúce telefónne siete a pripojiť sa na internet prostredníctvom technológie ADSL. Užívatelia, ktorí boli až doteraz odkázaní na dial-up alebo ISDN pripojenie, môžu využiť niekoľkonásobne rýchlejšie a časovo neobmedzené pripojenie na internet popri bežnej telefonickej prevádzke.

Interkonekt
Služba GTS Nextra Interkonekt je alternatíva k službám, ktoré ponuka monopolný telekomunikačný operátor. Je určená hlavne malým a stredným firmám, ktoré pravidelne komunikujú prostredníctvom hlasových služieb a ktorých náklady na hovory do mobilných sietí, zahraničné, medzimestské a miestne hovory presiahnu sumu cca 500 SKK/mesačne.

GTS Nextra poskytuje tento typ služby vo všetkých primárnych oblastiach Slovenska.
Zákazník platí za telekomunikačné služby iba za zrealizovaný hovor firme GTS Nextra.

Ceny za hovory cez službu GTS Nextra Interkonekt sú výrazne nižšie ako ceny za poskytovanie hlasových služieb od dominantného hlasového operátora.

Koeficienty pre obraty
Tabuľka koeficientov na prepočítavanie obratov sa nachádza v partnerskej časti webu v časti Produkty.

Optimalizované pre rozlíšenie 800x600