Základné podmienky a výhody spolupráce


Zaujímavé produkty:

Zatiaľ nosným produktom celého systému je úsporné telefonovanie kde klient získaný obchodným reprezentantom sieťového marketingu firmy POS neplati žiadne vstupné poplatky a následne po podpísaní zmluvy šetrí cca 30 % pri telefonovaní z pevnej linky do sietí mobilných operátorov, medzimesto a zahraničie, oproti terajším cenám ST.

Obchodnému reprezentantovi prináleží v tomto prípade pravidelná odmena každý mesiac z obratu ním získanej firmy.

Poplatky:

Pri spolupráci so systémom sieťového marketingu firmy POS sa neplatia žiadne vstupné poplatky za členstvo, ani za seminár. Členstvo je zdarma.

Obsah spolupráce:

Úlohou obchodných reprezentantov firmy POS je oslovovať firmy a rôzne spoločnosti s ponukou produktov uvedených na úvodnej stránke portálu za čo prináleží obchodnému reprezentantovi zaujímavá finančná odmena.

Ďalšia činnosť obchodných reprezentantov spočíva v oslovovaní nových obchodných reprezentantov a tvorbe vlastného týmu. Nie je však podmienkou spolupráce. Je jej výhodou, nakoľko takto obchodní reprezentanti dosahujú vyšších príjmov.

Provízie:

Provízie sa vo všeobecnosti členia na dva druhy:

a) Provízie za predaj produktu

a) Provízie za prácu v štruktúre

a) Provízie za predaj produktu

Provízie sú marketingovým partnerom vyplácane na základe mandátnej zmluvy a to podľa typu produktov buď opakovane každý mesiac, napríklad pri produkte úsporného telefonovania, či určitých druhoch pripojenia do internetu. Pri ďalších produktoch sú provízie vyplácane jednorázovo.

b) Provízie za prácu v štruktúre

Každému obchodnému reprezentantovi prináleží finančná odmena aj za prácu s členmi jeho tímu na základe odmeňovacieho systému uvedeného v mandátnej zmluve. Inak povedané, v tomto prípade prináleží obchodnému reprezentantovi aj časť provízie z obratu, ktorý dosiahli obchodní reprezentanti jeho týmu.

Odmeňovanie sa riadi províznym systémom.

Výška provízie:

Záleží len na Vašej aktivite. Horná hranica príjmu nie je nijako obmedzená.


Optimalizované pre rozlíšenie 800x600