Formulár - právnická osoba (živnostník)

Vyplnením formuláru a kliknutím na tlačítko "Potvrdiť" sa zobrazí vyplnená mandátna zmluva, ktorú je potrebné dvakrát vytlačiť a zaslať mandantovi. V prípade že ste sa vo formulári pomýlili, vrátite sa naspäť kliknutím na tlačítko "Naspäť (Back)" v internetovom prehliadači.

Číslo doporučovateľa:
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
Telefón:
IČ DPH:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo registrácie (OR, ŽR):
Optimalizované pre rozlíšenie 800x600