Home         Amicus 1-2-3                                                            back Back  
 
   

CHARAKTERISTIKA


AMICUS je informačný systém určený pre všetky typy ambulancií okrem stomatologických. Pre gynekológov, pediatrov, a oftalmológov boli vytvorené špeciálne verzie, rešpektujúce potreby ambulancií daných odborností.

AMICUS
umožňuje rýchle a kvalitné vyúčtovanie poskytnutej starostlivosti zdravotným poisťovniam a k jeho
dalším prednostiam patrí jednoduché ovládanie rešpektujúce všeobecne používané štandardy programov pre MS WIN , stabilita dát a veľký rozsah funkcionality.

Výrobca firma STAPRO Pardubice.

AMICUS je produktom firmy STAPRO Pardubice s.r.o..
STAPRO s.r.o. je najväčší poskytovateµ informačných systémov pre zdravotníctvo v Českej a Slovenskej republike. Ďaľšou dôležitou aktivitou firmy je vydavateľská činnosť a poriadanie sympózií, zjazdov a semináov so zdravotníckou tématikou.
História STAPRA má svoj začiatok v Pardubiciach, kde bola spoločnosť v roku 1990 založená. Behom 10 rokov sa z malej firmy s 5 zamestnancami stal leader na trhu so zdravotníckymi informačnými systémami.
Zamestnanci STAPRA patria svojim vzdelaním a skúsenosťami medzi špičkových odborníkov v obore a STAPRO zamestnáva vo svojich radoch mnohých bývalých pracovníkov zo zdravotníctva.

Firma Počítačové služby s.r.o. - regionálne zastúpenie firmy STAPRO Slovensko

Firma Počítačové služby s.r.o. pôsobí od roku 1995 ako oficiálny obchodný partner firmy STAPRO Slovensko v regióne stredné Slovensko.


AMICUS - demoverzia

Demoverze programu umožňuje nezávazné vyzkoušení všech funkcí programu na neomezeném počtu pacientů. Minimální doba, kterou je možné demoverzi zkoušet, je 3 měsíce. Zaručujeme moľnost převést data z demoverze do ostré verze programu.

Demoverzi Vám zašleme buď zdarma se základním návodem, jak s programem pracovat. Druhou moľností je zaslání demoverze s kompletní tiątěnou dokumentací k programu za 400,- Kč. Tuto cenu Vám v případě následného zakoupení programu z prodejní ceny odečteme.
Vyľádání dema na e-mailové adrese: stapro@stapro.cz nebo na telefonu: (040) 68 80 111, 68 80 119
   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up