Home         Amicus 1-2-3                                                            back Back  
 
   

PODPORA UŽIVATEĽOV

Dôležitou súčasťou služieb, ktoré poskytujeme užívateľom programu, je podpora prevádzky programu AMICUS na pracovisku uživateľa. Táto podpora má niekoľko úrovní:

Supervízna zmluva
Zabezpečuje užívateľovi pravidelnú aktualizáciu programu pri zmene legislatívy, aktualizácia programu pri rozšírení funkcionality, telefonickú podporu formou hot-line, aktualizáciu číselníkov VZP, zľavy na servisné práce.
 
Hot-line
Telefonická podpora na telefónnom čísle firmy pro predplatiteľa supervízie AMICUS. Telefónne číslo je uživateľovi dostupné v okamžiku uzatvorenia supervíznej zmluvy k programu.

Školenia
Preferujeme individuálny prístup podľa potrieb daného pracoviska alebo konkrétneho zákazníka.

Upgrade
Aktualizácia formou upgrade zabezpečujeme vždy pri zmene legislatívy. Vylepšenie funkcionality prevádzame priebežne podľa impulzov od uživateľov. Zákazníci si uzatvorenou supervíznou zmluvou získavajú upgrade automaticky v rámci zmluvy bez ďalších poplatkov.

Číselníky VZP
Aktuálne aj staršie číselníkové sady VZP je možné telefonicky alebo e-mailem vyľadať zaslanie diskety.

Servisný zásah
V prípade vážnejších problémov ponúkame možnosť servisného zásahu priamo na pracovisku užívateľa prostredníctvom naąich servisných technikov. 
Demoverzi Vám zašleme buď zdarma se základním návodem, jak s programem pracovat. Druhou moľností je zaslání demoverze s kompletní tiątěnou dokumentací k programu za 400,- Kč. Tuto cenu Vám v případě následného zakoupení programu z prodejní ceny odečteme.
Vyľádání dema na e-mailové adrese: stapro@stapro.cz nebo na telefonu: (040) 68 80 111, 68 80 119
   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up