Home         Škorpión 1-2-3-4-5                                                   back Back  
 
 
       

CHARAKTERISTIKA

Určenie
Aplikačné programové vybavenie ZV-Škorpión je určené pre lekárne / privátne, štátne, nemocničné / a výdajne zdravotníckych potrieb, zdravotníckeho materiálu / privátne alebo nemocničné / s možnosťou prepojenia na vlastnú filiálku ako samostatnú prevádzkovú jednotku, zásobovanú tovarom z materskej lekárne resp. výdajne.

Výrobca Počítačové služby spol. s r.o.
ŠKORPIÓN je produktom firmy Počítačové služby spol. s r.o. Zvolen. Bližšiu charakteristiku firmy nájdete tu.


ŠKORPIÓN - riešenie pre všetky typy lekární

APV Škorpión je plne sieťové riešenie pre siete Novell 3.11 a vyššie prípadne siete typu Windows for workgroups a Windows 95/98.
Programové vybavenie je plne funkčné aj na jednom počítači, ktorý je zároveň aj počítačovou pokladnicou / u tých typov prevádzkových jednotiek, ktoré sú povinné viesť evidenciu tržieb v zmysle vyhlášky o evidencií tržieb registračnou pokladnicou/.
V prípade sieťového riešenia je možné počítače rozdeliť na pokladnice a na bezfiskálne pracovné stanice, na ktorých je možné pracovať so všetkými možnosťami programu nesúvisiacimi s priamym predajom.
Pokiaľ nie je systémom identifikovaná prítomnosť fiškálneho modulu v pracovnej stanici, automaticky sú blokované všetky operácie priameho predaja.


APV Škorpión -informačný systém zahrňuje :

- skladové hospodárstvo ( rieši problematiku príjmu a všetkých typov výdaja uvedených prevádzkových jednotiek )
- pokladňu v zmysle vyhlášky 55/94 a následne 59/95 o evidencií tržieb registračnou resp. počítačovou pokladnicou
- prepojenie na zdravotné poisťovne
- prepojenie na kategorizačný zoznam liekov a zdravotného materiálu
- prepojenie na informačný systém o liečivých prípravkoch - AISLP
- prepojenie na objednávkový systém BASICA
- prepojenie na systém PharmNet
- štatistické moduly pre IMS, mierovú spotrebu liekov, Slovakofarmu, štatistický úrad, ...


ŠKORPIÓN - otvorený systém

Informačný systém ZV - Šorpión je otvorený systém, ktorého vývoj určujú na jednej strane legislatívne zmeny a na strane druhej potreby a pripomienky užívateľov. Systém je pravideľne aktualizovaný u užívateľov vo forme upgrade základného programového vybavenia, individuálnych požiadaviek užívateľov a hromadných zmien číselníkov resp. kategorizačných zoznamov liekov a zdravotného materiálu. Systém prešiel od svojho zrodu radou zmien a v súčasnej dobe poskytuje nadštandartný užívateľský komfort.


   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up