Home         Škorpión 1-2-3-4-5                                                    back Back  
 
 
       

CENNÍK

Základný cenník aplikačného programového vybavenia ŠKORPIÓN.

Počet výdajných miest 1 2 3 4
     
Modul skladovej evidencie 20 000 Sk 20 000 Sk 20 000 Sk 20 000 Sk
Modul Pokladňa / 1 pokladňa 3 000 Sk 3 000 Sk 2 700 Sk 2 550 Sk
Fiskálny modul / 1 pokladňa 8 000 Sk 8 000 Sk 7 700 Sk 7 600 Sk
     
Mesačné splátky 2 900 Sk 3 800 Sk 4 520 Sk 5 260 Sk
Mesačný prenájom 1 483 Sk 1 883 Sk 2 208 Sk 2 542 Sk
     
Supervízia k programu / 1rok 7 000 Sk 7 000 Sk 7 000 Sk 7 000 Sk
   
Zľava pri implementácii na existujúci konkurenčný produkt :
 

 

 
20 % z celkovej sumy pri platbe na faktúru      
10 % z každej splátky pri mesačných splátkach
5 % z každej splátky pri mesačnom prenájme
Pre počet výdajných miest viac ako 4 sú cenové podmienky stanovené dohodou.
Do počtu výdajných miest sa rátajú iba tie pracovné stanice, na ktorých sa realizuje výdaj a predaj.

Pri mesačných splátkach sa program po uhradení poslednej splátky automaticky stáva majetkom uživateľa.
Pod pojmom " SUPERVÍZIA " rozumieme nasledovné činnosti, ktoré naša firma zabezpečuje v prospech lekárne :
 - údržba základných číselníkov ( kategorizačné zoznamy, taxovník, diagnózy )
 - údržba a rozvoj programového vybavenia v zmysle súvisiacej legislatívy a kvalitatívneho vylepšenia programu
 - poradenská činnosť po telefóne HOT LINE
Individuálne požiadavky užívateľa a ich plnenie zo strany firmy Počítačové služby sú spoplatňované na základe cenníka firmy POS a nespadajú pod SUPERVÍZIU.
Počas prvých 12 mesiacov používania programu je SUPERVÍZIA bez poplatku.
Pri používaní programu formou prenájmu je SUPERVÍZIA bez poplatku prvých 24 mesiacov.

 

 

   © POS s.r.o. 2003                                                                                                                  up